Plakat

Første innlevering til informasjonsdesign oppgaven. Kan hende jeg blir å endre på den etterhvert som tilbakemeldingene kommer, men i utgangspunktet ganske fornøyd. 

 

Bilde

Reklamer

Informasjonsdesign

Periodens oppgave omhandler i første omgang en plakat som skal inneholde informasjon om et valgt emne. Mitt emne handler om truede dyrearter i Norge der jeg har generell statistikk samtidig som jeg fokuserer nærmere på en spesiell truet dyreart.

Dette er en illustrasjon jeg bruker på plakaten, men ikke den dyrearten jeg fokuserer på, dette er kun illustrasjonen som symboliserer pattedyr, siden ulven er en kritisk truet dyreart i Norge.

Print

Letterpress

Første oppgave etter nyttår, produser en plakat i stilen letterpress og presenter som webside. Budskapet var å finne et utsagn som inspirerer grafiske designere, jeg kom opp med et eget. Jeg er blitt stor fan av konseptet rundt letterpress og synes det er veldig gøy å jobbe med typografi.

Plakaten ble da slik

Utsagn ferdig

«som designer er du kreativ hvis et godt resultat har 1000 feil bak seg»

Prosjekteksamen

Dette er noe av det jeg gjorde til prosjekteksamen 2012. Oppgaven var å lage grafisk profil og profilhåndbok til reel eller fiktiv bedrift. Jeg valgte å lage til en fiktiv bedrift. Konseptet var at bedriften skulle være et designbyrå som består av 2 personer, en fotograf og en grafisk designer. Jeg lagde logo, visittkort, mockup av webside og profilhåndbok. Navnet på bedriften jeg kom fram til var Australis Design. Australis betyr sør på latinsk.