Ann-Sissel’s tankestrøm

Tegnet denne i begynnelsen av 2011 og endelig fikk den farger. Navnet kommer av at det var en gave til min kjære storesøster Ann-Sissel, så da ble den dedikert til henne. Mye fantasi som kommer fram her, men budskapet kan ha en betydning rundt ulike tanker i hodet, negative og positive. Svanen begynte jeg mest å tegne på som en inspirasjon til fantasi, men den passer bra siden den symboliserer klokskap og verdighet slik som mennesket ofte har, i hvertfall den personen bildet er dedikert til. 

Bilde

Informasjonsdesign

Periodens oppgave omhandler i første omgang en plakat som skal inneholde informasjon om et valgt emne. Mitt emne handler om truede dyrearter i Norge der jeg har generell statistikk samtidig som jeg fokuserer nærmere på en spesiell truet dyreart.

Dette er en illustrasjon jeg bruker på plakaten, men ikke den dyrearten jeg fokuserer på, dette er kun illustrasjonen som symboliserer pattedyr, siden ulven er en kritisk truet dyreart i Norge.

Print